Krajská výstava 17.6.2018

Pr opozice.pdf

Rozdělení kruhů

Kruh 1 - rozhodčí Olga Dolejšová - FCI 1
 
Kruh 2 - rozhodčí Karel Hořák - FCI 2, 11
 
Kruh 3 - rozhodčí MVDr. František Šimek - FCI 3, 4, 5, 6, 7
 
Kruh 4 - rozhodčí Mgr. Božena Ovesná - FCI 8, 9, 10

Kruh 1 - rozhodčí Olga Dolejšová - FCI 1

Kruh 2 - rozhodčí Karel Hořák - FCI 2, 11

Kruh 3 - rozhodčí MVDr. František Šimek - FCI 3, 4, 5, 6, 7

Kruh 4 - rozhodčí Mgr. Božena Ovesná - FCI 8, 9, 10

 
z důvodu hojné účasti byl team rozhodčích doplněn o paní Mgr, Ovesnou
 

 Časový harmonogram 

 

SPONZOREM VÝSTAVY JE HAPPY DOG

Fotografie z posledního ročníku Krajské výstavy  BnJ